Met veel plezier stellen wij de "Oldehovemuzikanten" aan u voor.

Flügelhorn 1e Oldehovekapel: Niek, Piet en Durk
Flügelhorn 1e: v.l.n.r.: Niek Westerhoff, Piet Kleefstra
 en Durk van der Duim

Flügelhorn 2e Oldehovekapel: Durk Libbe, Klaas en Jan
Flügelhorn 2e: v.l.n.r.: Durk Libbe Rozendal, Klaas van der Klei
 en Jan Bakker


Tenorhorn Oldehovekapel: Jan, Anne Feike en Zwaantje 
De "Tenorhorn"groep wordt gevormd door
Jan Dijkema, Anne Feike Zuidema en Zwaantje v.d.Meer-Schipper


Oldehovekapel klarinettisten Greta en Reina  
Onze es- en bes-klarinettisten: Greta Maakal en Reina Posthumus


 Oldehovekapel bassisten Jan en Bonne april 2012
Onze Bas speler Jan van Dijk (links).
 Bonne van der Kooi is 1 februari 2017 overleden.
(Ter nagedachtenis zie het 'In Memoriam' onder Nieuws.)


 

Oldehovekapel schuiftrombone Johan
De man met de "paperclip" Trombonist Johan Heida.  
In deze sectie is ruimte voor trombone-muzikanten.  


Oldehovekapel zangersechtpaar Durk en Annelies met Rita in het midden
Ons zangersechtpaar Durk en Annelies van der Duim
In het midden: Rita


  Oldehovekapel kapelmeester Sjaak van der Reijden
De muzikanten van de Oldehovekapel staan onder leiding van kapelmeester 
Sjaak van der Reijden