Donateurs van de Oldehovekapel
Alle donateurs van de Oldehovekapel danken wij hartelijk voor hun jaarlijkse bijdrage, waardoor het mogelijk is gemaakt dat wij onze muziek bleven beoefenen en dat wij hierdoor in staat werden gesteld vele belangstellenden een genoeglijke muzikale middag of avond te bezorgen.

Donateur bent u al voor  € 15,00 per jaar. 

Donateurs ontvangen jaarlijks één gratis toegangskaart voor maximaal twee personen.
Hiermee heeft u één keer gratis toegang bij één van de jaarlijks door de Oldehovekapel zelf georganiseerde concerten.   

Als donateur ontvangt u nog één keer ons boekje: De Oldehove Klanken.
Deze editie verschijnt in juni 2018.